tirsdag 26. april 2011

Den beste studieteknikken på Handeshøyskolen BI

Jeg har en metode som kanskje er litt døll, men som får meg til å mestre teorifagene vi har. Jeg går selv økonomi, og er mindre glad i disse lesefagene, så for meg handler det igrunn om å memorisere, for så å glemme etter avlagt eksamen.

Så, etter å ha jobbet litt igjennom hele semesteret med å få en noenlunde god oversikt, legger jeg vekk alt av notater jeg har brukt osv. underveis.

Jeg starter på side en, og leser første setning. Etter dette ser jeg bort/lukker boka, og repeterer setningen høyt. Videre åpner jeg boka igjen, leser første setning og andre setning, lukker boka, og repeterer første + andre setning høyt. Slik fortsetter jeg til temaet er over, og da kan jeg faktisk si hele avsnittet uten hjelp, det er memorisert.

Jeg greide å lære meg en psykologi i organisasjon og ledelse-bok på rams med denne metoden, og jeg er ikke av typen som er flink til å memorisere mye. Jeg leste om denne teknikken på nettet, og tenke hvorfor ikke prøve. Den har gjort underverker for meg, så du kan jo teste den du også.

Dette er den beste studieteknikken etter mitt skjønn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar